Üniversite öğretim elemanlarının yapacakları ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik araştırma ve eğitim çalışmalarına bilgisayar desteği vermek, Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve diğer birimlerine bilgisayar desteği vererek, yönetim, öğrenci işleri ve sağlık hizmetlerinin çağdaş düzeye çıkmasına katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası bilgisayar ağlarına bağlanarak, Üniversitenin ulusal ve uluslararası Üniversitelerle bilgi ve teknoloji transferine katkıda bulunmak, kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu her türlü bilgi işlem hizmetlerine katkıda bulunmak, bu konularda araştırmalar yapmak, yapılan araştırmalara destek vermek, bu kuruluşların elemanlarını eğitmek, sorunlarına çözüm önerileri getirmek, bilgisayar ve bilgi işlem konularında yayınlar yapmak ve yapılan yayınlara destek vermek amaçlayan merkezimiz aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

1. Mevcut Web Sitesi Hizmetleri

Üniversitemiz yazılım ekibi tarafından geliştirildiğinden dolayı merkezimizin sorumluluğunda olan web sitelerinin üniversite ve birim ihtiyaçlarına göre teknik olarak güncellenmesi
Web uygulamalarının zaman maliyetini azaltan özelliği göz önünde bulundurularak yeni kullanıcı yetkileri oluşturmak, kullanıcıları yeni yetkiler hakkında bilgilendirmek
Mevcut yetkilerin kullanımı hakkında eğitsel dokümanlar paylaşmak( sunumlar,videolar v.b) ve uzaktan bağlanma, telefon ve mail gibi yöntemlerle teknik destek sunmak
Ziyaretçi memnuniyetini arttırmak amacıyla tasarımların optimize edilmesi, ziyaretçi ihtiyaçlarına göre yeni özelliklerin ve sayfaların eklenmesi
Web sitelerimizin günümüzde yaygın olarak kullanılan akıllı telefon, tablet bilgisayar v.b cihazlarda uyumlu görüntülenmesini sağlama
Arama motorlarında görünürlüğü artırmak amacıyla yeni teknik özellikler eklemek ve mevcut olanları optimize etmek
Bazı kuruluşların internet kaynaklarımızı değerlendirerek belirlediği dünya sıralamamıza katkı sunan bu çalışmalardan verim alabilmek için içerik yönetici pozisyonunda olan birimlerin çalışmalarını takip etmek ve yeterli özeni göstermelerini sağlamak
Sistemlerin güvenlik açıklarını tespit edip siber saldırılara karşı önlemler almak

2. Başvuru Sistemleri Geliştirme Hizmetleri

Online Başvuru sistemlerinin personel ve başvuranlara büyük kolaylıklar sağlaması ve hizmetlere talebi arttırması noktasından hareket ederek bu sistemlerle ilgili talepleri öncelemek
Mevcut başvuru sistemlerimizi ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek
Talep edilen yeni başvuru sistemleri geliştirmek
Mevcut Başvuru Sistemlerimiz

Arıza Bildirim Sistemi
Lisansüstü Başvuru Sistemi
BESYO Ön Kayıt Sistemi
Sürekli Eğitim Merkezi Başvuru Sistemi
Konferans Salonu Tahsisi Başvuru Sistemi

3- Yazılım Destek Hizmetleri

Merkezimizin resmi web sitesinde(baum.igdir.edu.tr) kullanımı yaygın yazılımların indirilmesi olanağı sunarak teknik servis iş yükünü azaltmak
Yazılımların kullanımı hakkında eğitsel dokümanlar (metin belgeleri, sunumlar videolar v.b) paylaşarak yazılım kullanım deneyimini ve ziyaretçi sayısını arttırmak

4. Birim web sitelerini geliştirme ve yayınlama
5. Akademik etkinlik web sitesi geliştirme ve yayınlama