MİSYON

Teknolojiyi yakından izleyerek Üniversitemezin öncelikle akademik ve idari birimlerin gereksinim duyduğu her türlü yazılım, proje hizmetleri ve bunların uygulama çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Hızla artan öğrenci ve personel sayısı ile birlikte orataya çıkan doğru teknoloji kullanımı konusunda ki gereksinimleri eğitim öğretim ve araştırma yoluyla karşılayarak bunların devamlılığını sağlamak.

VİZYON

Üniversitemizin e-Üniversite projeleri ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmak. Yazılım konusunda Üniversitemizin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların karşılaştıkları yazılım sorunlarının çözümüne yönelik proje çalışmaları yapmak. Seminer,kurs ve konferans düzenlemek.Çalışmalarını daha iyi düzeye çıkarabilmek için yurt içindeki ve yurt dışındaki kurumlarla iş birliği yapmak.Bilgi teknolojilerini en üst seviye de uygulamak ve bu teknolojileri yaygın bir şekilde kullanabilirliğini sağlamak.