Üniversite öğretim elemanlarının yapacakları ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik araştırma ve eğitim çalışmalarına bilgisayar desteği vermek, Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve diğer birimlerine bilgisayar desteği vererek, yönetim, öğrenci işleri ve sağlık hizmetlerinin çağdaş düzeye çıkmasına katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası bilgisayar ağlarına bağlanarak, Üniversitenin ulusal ve uluslararası Üniversitelerle bilgi ve teknoloji transferine katkıda bulunmak, kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu her türlü bilgi işlem hizmetlerine katkıda bulunmak, bu konularda araştırmalar yapmak, yapılan araştırmalara destek vermek, bu kuruluşların elemanlarını eğitmek, sorunlarına çözüm önerileri getirmek, bilgisayar ve bilgi işlem konularında yayınlar yapmak ve yapılan yayınlara destek vermek amaçlayan merkezimiz aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

1. Mevcut Web Sitesi Hizmetleri

• Üniversitemiz yazılım ekibi tarafından geliştirildiğinden dolayı merkezimizin sorumluluğunda olan web sitelerinin üniversite ve birim ihtiyaçlarına göre teknik olarak güncellenmesi

• Web uygulamalarının zaman maliyetini azaltan özelliği göz önünde bulundurularak yeni kullanıcı yetkileri oluşturmak, kullanıcıları yeni yetkiler hakkında bilgilendirmek

• Mevcut yetkilerin kullanımı hakkında eğitsel dokümanlar paylaşmak( sunumlar,videolar v.b) ve uzaktan bağlanma, telefon ve mail gibi yöntemlerle teknik destek sunmak

• Ziyaretçi memnuniyetini arttırmak amacıyla tasarımların optimize edilmesi, ziyaretçi ihtiyaçlarına göre yeni özelliklerin ve sayfaların eklenmesi

• Web sitelerimizin günümüzde yaygın olarak kullanılan akıllı telefon, tablet bilgisayar v.b cihazlarda uyumlu görüntülenmesini sağlama

• Arama motorlarında görünürlüğü artırmak amacıyla yeni teknik özellikler eklemek ve mevcut olanları optimize etmek

• Bazı kuruluşların internet kaynaklarımızı değerlendirerek belirlediği dünya sıralamamıza katkı sunan bu çalışmalardan verim alabilmek için içerik yönetici pozisyonunda olan birimlerin çalışmalarını takip etmek ve yeterli özeni göstermelerini sağlamak

• Sistemlerin güvenlik açıklarını tespit edip siber saldırılara karşı önlemler almak

2. Başvuru Sistemleri Geliştirme Hizmetleri

• Online Başvuru sistemlerinin personel ve başvuranlara büyük kolaylıklar sağlaması ve hizmetlere talebi arttırması noktasından hareket ederek bu sistemlerle ilgili talepleri öncelemek
• Mevcut başvuru sistemlerimizi ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek
• Talep edilen yeni başvuru sistemleri geliştirmek
 

Mevcut Başvuru Sistemlerimiz

• Arıza Bildirim Sistemi
• Lisansüstü Başvuru Sistemi
• BESYO Ön Kayıt Sistemi
• Sürekli Eğitim Merkezi Başvuru Sistemi
• Konferans Salonu Tahsisi Başvuru Sistemi

3. Yazılım Destek Hizmetleri

• Merkezimizin resmi web sitesinde(baum.igdir.edu.tr) kullanımı yaygın yazılımların indirilmesi olanağı sunarak teknik servis iş yükünü azaltmak
• Yazılımların kullanımı hakkında eğitsel dokümanlar (metin belgeleri, sunumlar videolar v.b) paylaşarak yazılım kullanım deneyimini ve ziyaretçi sayısını arttırmak

4. Birim web sitelerini geliştirme ve yayınlama
5. Akademik etkinlik web sitesi geliştirme ve yayınlama