Yazılım Hizmetleri

Yazılım Talep Formu    

          Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUM)'dan talep edilecek yazılımlar için ; aşağıda yer alan formun doldurulup, EBYS üzerinden Merkezimize iletilmesi gerekmektedir.
          BAUM Yazılım Talep Formu

Yazılım Hizmet Çerçevemiz   

1. Üniversitemizin ihtiyacı olan yazılımları geliştirmek,
2. Yazılımların sağlanabilmesi için kullanıcılarla, yazılım çalışanlarıyla ve bölüm yetkilileriyle bilgi paylaşımlarında bulunmak.
3. Belirlenen yazılım ve sistem ihtiyaçlarının dokümanter olmasını sağlamak
4. Projelerde karşılaşılan durumlarla ilgili yetkililerle durum değerlendirmesi yapmak
5. İhtiyaç duyulan yazılımlar ve projeler için gerekli kodların yazımlarının ve düzeltilmesinin kontrollerini gerçekleştirmek
6. Yazılımlar için gerekli teknik donanımları hazırlatmak.
7. Yürüttüğü yazılımları test etmek
8. Yazılımlar için gerekli eğitim dokümanlarının hazırlanmasına yardımcı olmak
9. Eğitim gerektiğinde; eğitim için gerekli bilgilendirmeyi yapmak