Hakkında

  AMAÇ;        

          Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi; Üniversite öğretim elemanlarının yapacakları ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik araştırma ve eğitim çalışmalarına bilgisayar desteği vermek, Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve diğer birimlerine bilgisayar desteği vererek, yönetim, öğrenci işleri ve sağlık hizmetlerinin çağdaş düzeye çıkmasına katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası bilgisayar ağlarına bağlanarak, Üniversitenin ulusal ve uluslararası Üniversitelerle bilgi ve teknoloji transferine katkıda bulunmak, kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu her türlü bilgi işlem hizmetlerine katkıda bulunmak, bu konularda araştırmalar yapmak, yapılan araştırmalara destek vermek, bu kuruluşların elemanlarını eğitmek, sorunlarına çözüm önerileri getirmek, yapılan yayınlara destek vermek amacıyla kurulmuştur.

 

     ETKİNLİK ALANI;     

          Üniversitemizin web sayfaları ve uygulamaları BAUM personelleri tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilen web siteleri ve uygulamaların güvenirliği ve güncelliği tarafımızdan kontrol edilmektedir.
           Web sitelerimizin günümüzde yaygın olarak kullanılan akıllı telefon, tablet gibi cihazlarda uyumlu görüntülenmesini sağlamak için gerekli çalışmalar tarafımızca yapılmaktadır. 
          Yaygın olarak kullanılan yazılımların indirilme olanağını sağlamak amacıyla personel ve öğrencilerimizin hizmetine sunmaktır.